Skip to content Skip to footer

Agenda

เริ่มลงทะเบียน

08:00 - 09:00 น.

ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วม พร้อมรับป้ายชื่อ บริเวณหน้าอาคาร 9 ชั้น 1

Opening Show จากรุ่นพี่นิเทศ​

09:00 - 09:30 น.

รับชมโชว์สุดอลังจากรุ่นพี่นิเทศ ที่เตรียมมาให้น้องๆ โดยเฉพาะ

Special Talk จากรุ่นพี่นิเทศ

09:30 - 10:00 น.

พบก้บแขกรับเชิญสุดพิเศษตัวเป็นๆ ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ แบบ Exclusive​

WORKSHOP CHECK DNA #1

10:00 - 12:00 น.

เตรียมเช็ค DNA ความเป็นนิเทศไปกับฐานการ Workshop 5ฐาน ที่จะให้น้องๆ ได้ค้นหาตัวตนความเป็นนิเทศ​

พักเบรค และทานอาหาร

12:00 - 13:00 น.

เตรียมเช็ค DNA ความเป็นนิเทศไปกับฐานการ Workshop 5ฐาน ที่จะให้น้องๆ ได้ค้นหาตัวตนความเป็นนิเทศ​

WORKSHOP CHECK DNA #2

13:00 - 17:00 น.

เตรียมเช็ค DNA ความเป็นนิเทศไปกับฐานการ Workshop 5ฐาน ที่จะให้น้องๆ ได้ค้นหาตัวตนความเป็นนิเทศ​

ช่วงสุดท้ายของกิจกรรม

17:00 - 18:00 น.

เตรียมเช็ค DNA ความเป็นนิเทศไปกับฐานการ Workshop 5ฐาน ที่จะให้น้องๆ ได้ค้นหาตัวตนความเป็นนิเทศ​

เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางกลับโดนสวัสดิภาพ

18:00 น.